Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH), được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng, hoạt động trong các ngành chủ lực: Bất động sản - Đầu tư tài chính. Chỉ trong thời gian ngắn, vốn điều lệ đã tăng lên 50 tỷ đồng.
Với mong muốn xây dựng một doanh nghiệp có cơ sở quản lý vững chắc và chuyên nghiệp, DRH Holdings đã đầu tư để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng bài bản. Vào tháng 7 năm 2007, DRH Holdings đã được Quacert cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và đến tháng 7 năm 2010 đã được nâng cấp lên phiên bản ISO 9001:2008.
Đến tháng 4 năm 2007, DRH Holdings đã tăng vốn điều lệ lần thứ 2 lên 80 tỷ đồng và đến năm 2009, sau khi tăng vốn thêm 3 lần nữa thì DRH Holdings đã sở hữu nguồn vốn là 149,9 tỷ đồng.
Tại thời điểm tháng 3 năm 2010 sau 4 năm thành lập, Công ty được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công nhận đủ điều kiện để trở thành Công ty đại chúng.
Đến tháng 07 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã chấp thuận niêm yết chính thức toàn bộ 14,99 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE.
Ngày 26 tháng 7 năm 2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sàn HOSE.
Ngày 06 tháng 4 năm 2016, vốn điều lệ của DRH Holdings được nâng lên 490 tỷ đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chiến lược.
Năm 2018, DRH Holdings tăng vốn điều lệ lên 609.9 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho cán bộ, nhân viên. Đến cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu của DRH Holdings đạt mức 771 tỷ đồng. 

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, DRH Holdings một lần nữa thực hiện tăng vốn điều lệ thành công. Với việc phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu dành cho người lao động và 60.353.933 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, DRH Holdings đã nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 1.243 tỷ đồng.
Hiện nay, DRH Holdings đang quy tụ đội ngũ lãnh đạo trẻ, đầy hoài bão, tâm huyết trong ngành Bất động sản - Tài chính cùng với tinh thần tiên phong trong sự sáng tạo, sẵn sàng cho định hướng trở thành Công ty Bất động sản - Đầu tư Tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Những dấu mốc quan trọng

Những dấu mốc quan trọng

Tăng vốn điều lệ lên 1.243 tỷ đồng.

- Năm 2018: Tăng vốn điều lệ lên 609,9 tỷ đồng 

- Tháng 04/2016: Vốn điều lệ đạt 490 tỷ đồng

- Tháng 12/2015: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần, số vốn điều lệ sau khi tăng là 490 tỷ đồng

- Tháng 03/2010: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận đủ điều kiện để trở thành Công ty đại chúng

- Tháng 07/2010: Cổ phiếu DRH chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tháng 10/2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 184 tỷ đồng

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 149,9 tỷ đồng

- Tháng 04/2008: Tăng vốn điều lệ lên 120,5 tỷ đồng

- Tháng 01/2007: Được Quacert cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

- Tháng 07/2010 đã được nâng cấp lên phiên bản ISO 9001:2008

- Tháng 04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

- Tháng 06/2007: Tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng

- Tháng 3/2006: Thành lập công ty với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng

- Tháng 12/2006: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

2022
2018
2016
2015
2010
2009
2008
2007
2006

Công ty thành viên