Chiến lược nhân sự

Tại DRH Holdings, nguồn nhân lực là nền tảng vững chắc giúp Công ty không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng và xã hội. Do đó, DRH Holdings luôn đặt ra mục tiêu dài hạn và tầm nhìn trong việc xây dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp cũng như chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Chúng tôi luôn tự hào về một đội ngũ nhân sự   CHUYÊN NGHIỆP - NĂNG ĐỘNG - TÂM HUYẾT   trong công việc và đặc biệt không ngừng sáng tạo để kiến tạo những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu DRH Holdings.

Với hệ giá trị cốt lõi “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - TIN TƯỞNG ĐỒNG HÀNH - HÀI HÒA LỢI ÍCH” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động - DRH Holdings luôn nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất, không chỉ thu hút và giữ chân nhân tài bằng chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh. Quan trọng hơn, tại DRH Holdings, đội ngũ nhân viên đều có cơ hội phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động đào tạo phong phú, giúp phát huy tốt nhất khả năng của mình trong công việc.

Mọi nỗ lực, đóng góp của bạn sẽ luôn được ghi nhận kịp thời và tưởng thưởng xứng đáng.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho những ứng viên mong muốn làm việc và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp tại DRH Holdings.