Các giải thưởng - thành tựu đạt được

IR AWARD 2018 top 3 - small & micro cap

DRH HOLDINGS được vinh danh trong Top 3 Small & Micro Cap tại lễ công bố kết quả bình chọn Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất trong năm 2018.

THÀNH VIÊN - HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM

Ngày 20/07/2010, DRH Holdings chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

TOP TRADE SERVICES AWARDS 2008

DRH Holdings được Bộ Công Thương trao kỷ niệm chương tại Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2008

BẰNG KHEN - UBND TỈNH AN GIANG

DRH Holdings được UBND tỉnh An Giang trao tặng bằng khen vì các hoạt động xã hội tại địa phương