Khu công nghiệp

DRH Holdings cùng các công ty con, công ty liên kết đã phát triển thành công trên 300 ha, kế hoạch phát triển lên mức 500 ha trong năm 2020 và mở rộng lên 1.000 ha trong 5 năm tiếp theo. Vị trí khu công nghiệp tiếp cận các trung tâm kinh tế lớn của khu vực Đông Nam Bộ (TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu), kết nối thông suốt với hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ, cảng biển, đường không, tạo thuận lợi cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau.