Bất động sản

Bất động sản được coi là lĩnh vực đầu tư cốt lõi của DRH Holdings, cùng với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp Bất động sản uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi liên tục mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội, phù hợp, đáp ứng tối ưu như cầu của khách hàng. Chúng tôi xây dựng sự đồng nhất vể quản trị, chuyên biệt hóa hoạt động cốt lõi, tạo ra sự tương hỗ giữa các doanh nghiệp trong tập đoàn để lan tỏa giá trị cộng hưởng. Chúng tôi tập trung tạo ra hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư