04/05/2011

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QÚY 1-2011_(04/05/2011)

29/04/2011

DRH - TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2011_(29/04/2011)

18/04/2011

DRH - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI LIÊN TRÌ TP.TUY HÒA_(18/04/2011)

18/02/2011

DRH - ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC ĐÓNG TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI DỰ ÁN DREAM HOUSE PHU QUOC RESORT_

28/12/2010

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CĐNB ĐẶNG BÍCH HỒNG_(28/12/2010)

05/11/2010

DRH - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DREAM HOUSE PHU QUOC RESORT_(05/11/2010)

22/09/2010

DRH - CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH_(22/09/2010)

14/07/2010

DRH - THÔNG BÁO NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ_(14/07/2010)

14/06/2010

DRH - THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU_(14/06/2010)

28/04/2019

DRH - NGHỊ QUYẾT HDQT THÔNG QUA HỒ SƠ NIÊM YẾT_(28/04/2010)