10/07/2012

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CĐNB CTY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HY VỌNG MỚI_(10/07/2012)

03/07/2012

DRH - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU QUỸ_(03/07/2012)

29/06/2012

DRH - BÁO CÁO SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CĐL_(29/06/2012)

09/05/2012

DRH - NGHỊ QUYẾT ĐHHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012_(09/05/2012)

04/05/2012

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CĐNB_(04/05/2012)

28/04/2012

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012_(28/04/2012)

26/04/2012

DRH - THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012_(26/04/2012)

26/04/2012

DRH - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012_(26/04/2012)

13/04/2012

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD THUA LỖ NĂM 2011_(13/04/2012)

06/04/2012

DRH - BÀ ĐẶNG BÍCH HỒNG - TV.HĐQT CHƯA MUA ĐƯỢC CP_(06/04/2012)