18/01/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GIÁ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ_(18/01/2016)

12/01/2016

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CĐNB LÊ THỊ THUẦN_(12/01/2016)

07/01/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI - NGHỈ DƯỠNG TẠI XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐÂT ĐỎ, TỈNH BR-VT_(07/01/2016)

07/01/2016

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CĐNB LÊ ĐÌNH TRUNG_(07/01/2016)

24/12/2015

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN CAO ỐC CĂN HỘ - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÚ LONG LAND 1_(24/12/2015)

21/12/2015

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CĐNB LÊ ĐÌNH TRUNG_(21/12/2015)

08/12/2015

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB LÊ THỊ THUẦN_(08/12/2015)

08/12/2015

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB LÊ ĐÌNH TRUNG_(08/12/2015)

07/12/2015

DRH - TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 05/12/2015_(07/12/2015)

07/12/2015

DRH - CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2015_(07/12/2015)