02/12/2022

Giải trình giá cổ phiếu tăng 5 phiên trần liên tiếp

21/11/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Phan Tấn Đạt

25/10/2022

Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

24/10/2022

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng Tháng 4/2022

13/10/2022

Thông báo giao dịch của NNB Phan Tấn Đạt

31/08/2022

Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

Giải trình chệnh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 so với Quý 2/2021

26/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/06/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ngô Đức Sơn

15/06/2022

NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình