19/01/2023

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4 2022

19/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị 2022

19/01/2023

Bảng thông tin quản trị năm 2022

14/12/2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 20

02/12/2022

Giải trình giá cổ phiếu tăng 5 phiên trần liên tiếp

21/11/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Phan Tấn Đạt

25/10/2022

Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

24/10/2022

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng Tháng 4/2022

13/10/2022

Thông báo giao dịch của NNB Phan Tấn Đạt

31/08/2022

Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước