img

Ông Ngô Đức Sơn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Tổng Giám Đốc

Kiến trúc sư

Ông Ngô Đức Sơn tốt nghiệp ngành Quy hoạch đô thị trường Đại học kiến trúc TP. HCM vào năm 2002.
Ông Ngô Đức Sơn có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, quản lý dự án các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật. Trong 10 năm gần đây ông tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực quản lý, phát triển và kinh doanh Bất động sản. Cụ thể, từ năm 2004 đến 2007, ông là Phó Giám đốc công ty Tư vấn xây dựng Sài Gòn. Từ 2008 đến nay Giám đốc Kinh doanh Đại Á Land, Phó tổng giám đốc Kim Oanh Group.
Ông Ngô Đức Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP DRH Holdings từ tháng 1/2018.

Tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 6 năm 2020, ông Ngô Đức Sơn chính thức được bầu vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 03/08/2020, ông Ngô Đức Sơn chính thức được bổ nhiệm vị trí là Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần DRH Holdings nhiệm kỳ 2020 – 2025.