img

Ông Trần Hoàng Anh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Thạc sỹ Kế toán - Tài chính

 

Ông Trần Hoàng Anh tốt nghiệp cử nhân Kế toán – Kiểm toán của trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và thạc sĩ Kế toán - Tài chính của trường Swinburne University of Technology và có hàng loạt các chứng chỉ có uy tín tính về kế toán - tài chính. Ông có thâm niên gần 20 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - tài chính, giữ những chức vụ quan trọng tại những tổ chức lớn như Phó phòng kiểm toán của Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và Trưởng ban Tài chính ngành đường của Tập đoàn TTC. Hiện tại, ông Trần Hoàng Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc CTCP DRH Holdings và là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty. Tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 6 năm 2020, ông Trần Hoàng Anh chính thức được bầu vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.