img

Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp tại Học viện Tài chính (Hà Nội) và Thạc sỹ tài chính tại Đại học Northumbria (Vương Quốc Anh)
Hiện Ông Tùng đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia (Hà Nội).

Ông Nguyễn Lâm Tùng là một chuyên gia tài chính với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Bên cạnh vai trò là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings, hiện ông Tùng còn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP.HCM - CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI); và ông cũng từng trải qua nhiều vị trí quản lý điều hành khối Ngân hàng đầu tư tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS). Trong nhiều năm liền, Ông Tùng đã phụ trách nhiều thương vụ, dự án lớn về tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn niêm yết và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp….