img

Ông Hồ Ngọc Bạch

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Tiền Tệ- Tín Dụng tại Đại học Kinh tế Tp.HCM
Bên cạnh vai trò là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings, hiện ông Bạch còn giữ chức vụ Phó Giám Đốc Phụ Trách Khối Thị Trường Tài chính tại Ngân Hàng TMCP VIETNAM THƯƠNG TÍN - VIETBANK.

Ông là một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán và ngân hàng, rất có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng đầu tư do ông từng phụ trách các bộ phận đầu tư, tiền tệ và nguồn vốn trong các định chế tài chính lớn như CTCK MBS, NH TMCP Phát triển HCM – HD Bank, NH TMCP Bản Việt,…