img

Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Ông Phan Tấn Đạt từng đảm nhiệm những vị trí then chốt tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Năm 2009 - 2014 giữ chức vụ Phó giám đốc Đầu tư tài chính Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản lâm nghiệp Việt Nam; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trần Đức.

Từ năm 2015, ông giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DRH Holdings. Đến tháng 04/2018, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT công ty. Hiện nay, ông Phan Tấn Đạt vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí là Chủ tịch HĐQT DRH Holdings nhiệm kỳ 2020 -2025.